POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

 

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

 

 

  1. Ujistěte se, že zboží, které se chystáte reklamovat, je v záruční lhůtě.

 

  1. Ujistěte se, že zboží (v záruční lhůtě) reklamovat lze.
  • Nelze reklamovat vadu, o které jste věděli již při nákupu nebo kvůli kterému byla poskytnuta sleva. 
  • Nelze reklamovat závadu, kterou jste sami zavinili, např. nevhodným použitím zboží či nevhodným způsobem údržby. 
  • Nelze reklamovat ani vadu, která vznikla běžným opotřebením zboží.

 

3. Zboží prosím pečlivě zabalte (ideálně do stejného obalu, ve kterém Vám přišlo), aby nedošlo k jeho poškození během přepravy k nám.

 

3. K reklamovanému zboží přiložte:

  • písemnou reklamaci včetně popisu závady a návrhu na vyřízení reklamace
  • kopii dokladu o nákupu (fakturu) nebo jiný doklad o nákupu
  • případně zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky

 

Pro reklamaci můžete použít Formulář pro uplatnění reklamace, který je ke stažení na www.bohems.co.

 

Oprávněná reklamace může být vyřešena opravou, výměnou zboží, slevou nebo vrácením peněz - podle toho, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu. 

Podstatná vada znamená, že zboží nemá kvality, kvůli kterým jste ho kupovali, které jsou u něj důležité nebo které byly u zboží výslovně uvedeny. V takovém případě si můžete vybrat opravu, výměnu zboží, přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Pokud je vada nepodstatná, můžete požadovat opravu nebo výměnu zboží.

 

4. Zboží prosím zašlete na adresu:

 

Bohéms Company s.r.o.

Na Folimance 2155/15

12000 Praha 2

 

5. O podání reklamace nás prosím informujte e-mailem na info@bohems.co.

 

 

Vaši reklamaci po obdržení zboží posoudíme a co nejdříve vyřídíme. 

Budeme Vás kontaktovat na Váš e-mail uvedený v objednávce či telefonicky.

 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci!