Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající): 

Bohéms Company s.r.o.

Se sídlem: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2

IČ: 06004903

E-mailová adresa: info@bohems.co 

Telefonní číslo: +420 731 180 949

www.bohems.co

 

Spotřebitel (kupující):

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

……………………………………………………………………………………………………………

  • Datum objednání ………………./datum obdržení ……………….
  • Číslo objednávky: ………………………………………………
  • Peněžní prostředky za objednání byly zaslány způsobem: 

………………………………………………………………………………..  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o uvedení čísla účtu): 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

V ……………………………………….., dne ……………………………………

 

(podpis)

 

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele